Kasutustingimused ja privaatsuspoliitika

Kasutustingimused ja privaatsuspoliitika

Luues Pidustus.ee portaalis kasutajakonto, kinnitate, et olete lugenud kasutajatingimusi ning nõustute nendega.

Mõisted

Haldaja – Pidustus.ee portaali haldaja on Simple Weddings OÜ juriidilise aadressiga Vabaduse Puiestee 174B, 10917, Tallinn. Registrikood: 14271659.

Kasutaja – Pidustus.ee portaali kasutav isik.

Teenusepakkuja – Oma teenuste pakkumiseks ja/või reklaamimiseks Pidustus.ee portaaliga liitunud teenusepakkuja.

Üldine

Pidustus.ee portaal on online-hankesüsteem, mis vahendab erinevate ürituste korraldamise jaoks vajalikke teenuseid. Kuigi Haldaja teeb kõik endast oleneva, et teenusepakkujate poolt esitatav info oleks õige ja ajakohane, ei vastuta Haldaja teenusepakkuja poolt kliendile edastatud info eest, mida pooled käsitlevad kui hinnapakkumist või teenuse tutvustust/reklaami.

Teenusepakkuja kohustub avaldama ainult sellist teavet, mis pole eksitav, ebatäpne, väär ja mille üldsusele edastamine pole keelatud Eesti Vabariigi seadustega. Kui selgub, et Teenusepakkuja poolt edastatud ja Pidustus.ee vahendusel avaldatud teave rikub käesoleva punkti tingimusi või eksitab Kasutajat, kohustub Teenusepakkuja nimetatud teabe viivitamatult Pidustus.ee portaalist eemaldama viivitamatult.

Teenusepakkujate esitatavad hinnaindikatsioonid ja muu informatiivne teave ei ole Pidustus.ee keskkonnas automaatselt siduv ning nii Kasutaja kui ka Teenusepakkuja on teadlikud, et lõppkokkulepe, lõplik hinna kujunemine ning tasumisprotsess tuleb pooltel omavahel kokku leppida. Pidustus.ee portaalis nähtav info on mõeldud üldiseks juhindumiseks.

Teenusepakkujad, kes kasutavad Pidustus.ee portaali oma hinnapakkumiste ja lisainfo edastamiseks Kasutajatele on sõltumatud töövõtjad ning ei ole Pidustus.ee agendid ega töötajad. Pidustus.ee ei vastuta vastavate teenusepakkujate tegevuse, tegevusetuse, lubaduste, garantiide, rikkumiste või hooletuse eest ega mingi sellest tuleneva vigastuse, surma, varalise kahju ega muu kahju või kulu eest. Pidustus.ee portaali haldaja ei vastuta ega maksa kompensatsiooni ühegi viivituse, tühistamise, ülebroneerimise, streigi, vääramatu jõu või muu põhjuse korral, mis on Pidustus.ee portaali haldaja otsese kontrolli alt väljas, ning puudub vastutus mis tahes täiendava kulu, hüvituse, puudujäägi, muutuse, intressi, viivituse või mis tahes valitsuse või asutuse tegevuse eest.

Pidustus.ee portaali haldaja ei vastuta ühegi otsese, kaudse, juhusliku, erakorralise, karistusliku või muu kahju eest, mis tuleneb portaali kasutamisest, mittekasutamisest, viivitusest kasutamisel või mis tahes portaali kaudu saadud teabest, materjalist, tarkvarast, toodetest ja teenustest või muul viisil portaali kasutamisest, kas lepingu alusel, lepinguväliselt, range vastutuse alusel või muul alusel, isegi kui Haldajat on kahjude võimalikkusest teavitatud.

Pidustus.ee ei võta vastutust hankele laekuvate hinnapakkumiste koguse osas, kuna Teenusepakkujate võimalikkus Kasutaja soovitud kuupäevale hind ja koostöösoov esitada on Pidustus.ee kontrolli alt väljas. Kasutaja on teadlik, et erinevate teenusepakkujate saadavus sõltub aastaajast, nädalapäevast, asukohast, riiklikest tähtpäevadest ning muudest teguritest.

Pidustus.ee portaali kasutamine

Pidustus.ee portaal on mõeldud üksnes klientide abistamiseks ürituse korraldamisega seotud teenuste kättesaadavuse väljaselgitamisel ja esialgsete mittesiduvate hinnapakkumiste saamiseks Teenusepakkujatelt ning mitte ühelgi muul otstarbel.

Pidustus.ee portaali kasutades kinnitate, et olete vähemalt 18 aastat vana ning lubate kasutada portaali vastavalt kõigile siin nimetatud nõuetele ja tingimustele. Kinnitate, et vastutate rahaliselt portaali kasutamise eest (ning ka selle eest, kui Teie kontot kasutavad teised inimesed, sh Teiega koos elavad alaealised). Kinnitate, et kontrollite alaealiste portaali kasutust Teie nimel või teie konto kaudu. Samuti garanteerite, et portaali kasutamisel esitatud teave on tõene ja täpne. Igasuguste eranditeta on keelatud spekulatiivne, vale või petlik teenuste tellimine ning Teenusepakkujate teadlik eksitamine.

Kasutajakonto loomine ja aktiveerimine (teenuse kasutamine Kasutaja poolt):
1. Esimese sammuna looge kasutajakonto.
2. Teise sammuna märkige lisainfot peo toimumise ja teenuste vajaduste osas.
3. Kolmanda sammuna vastake küsimustikule iga soovitud teenuse osas.
4. Neljanda sammuna vaadake üle oma loodud päringu sisu (soovi korral saate seda muuta).
5. Viienda sammuna aktiveerige oma päring ning märkige teenusepakkujad, kellelt soovite personaalset pakkumist saada. Kuniks ootate hinnapakkumisi, saate tutvuda teenusepakkujate profiilidega.
6. Märkige staatusi saabunud hinnapakkumistele. Sobiva tegija leidmisel märkige tema staatuseks “Minu tegija”.
7. Sulgege päring.

* Broneeringu jõustamine, teenuse osutamise kokkuleppe sisu ja arveldamine toimub teenusepakkujaga omavahel.

Kasutaja isikuandmete töötlemine

Registreerudes Pidustus.ee kasutajaks annab Kasutaja nõusoleku oma isikuandmeid töödelda ja saada edaspidiseid teateid Haldajalt.

Kasutaja saab igal ajahetkel loobuda teadete saamisest Pidustus.ee haldajalt, klikkides vastavat viidet teate allosas.

Haldaja ei jaga Kasutaja isikuandmeid kolmandate isikutega, v.a. hanke loomiseks ja läbiviimiseks vajalike automaatsete protseduuride läbiviimiseks ning hinnapakkumiste küsimiseks Teenusepakkujatelt või seaduses ettenähtud juhtudel.

Haldajale teatavaks saanud isikuandmed kantakse turvalisse kliendiregistrisse ja neid kasutatakse teenuse tutvustamiseks, uute hinnapakkumiste teavituste edastamiseks ning portaalis toimuvate kliendi teenust puudutavate teavituste edastamiseks.

Haldaja säilitab Kasutaja kohta teenuse tellimise käigus sisestatud kontaktandmed (nimi ; e-mail) ja info koos eelistustega loodud päringu kohta. Seda infot käsitletakse konfidentsiaalsena ja töödeldakse kooskõlas isikuandmete kaitse seadusega. Andmed, mis on vajalikud Teenusepakkujale, et Kasutajale hinnapakkumine edastada, edastakse portaaliga registreeritud Teenusepakkujatele.

Isikuandmeid töötleb Simple Weddings OÜ, Vabaduse Puiestee 174B, 10917, Tallinn. Registrikood: 14271659.

Kasutajal on igal ajahetkel võimalus paluda kustutada oma konto, tühistada teenuseks olevate hinnapakkumiste vastuvõtmise protsess ning peatada oma isikuandmete töötlemine, edastades vastavasisulise päringu vabas vormis aadressil [email protected]

Viited muudele veebilehtedele

Pidustus.ee portaalis sisalduvad firmaprofiilid sisaldavad hüperlinke veebisaitidele, mida ei halda Pidustus.ee (Teenusepakkujate kodulehe- ja sotsiaalmeediakontode aadressid). Need hüperlingid on kuvatud firmaprofiilides informatiivsel eesmärgil. Pidustus.ee portaali haldaja ei kontrolli neid veebisaite ning ei vastuta nende sisu ega kasutamise eest. Hüperlinke pakkudes ei propageeri Pidustus.ee nende veebisaitide materjali ega viita mingile sidemele nende haldajatega.

Tingimuste muudatused

Haldaja jätab endale õiguse muuta nõudeid, tingimusi, hinnakirja ja märkusi, mille alusel Pidustus.ee tegutseb, ning Kasutaja lubab ja kinnitab, et järgib neid nõudeid, tingimusi, märkusi ja hinnakirja, mis kehtivad ajal, kui Pidustus.ee portaali ja selle võimalusi kasutatakse.

Käesolevate tingimuste muutumise korral kohta ilmub antud leheküljel vastav teade koos kuupäevaga, mis hetkest loetakse kehtivaks uued tingimused.

Pretensioonide esitamise kord

Juhul kui teil on pretensioone Teenusepakkujate osas, veebisaidil oleva info või materjalide kohta, siis edastage kaebus palun aadressile [email protected]

Uuendatud 6.12.2018


Tutvu ka isikuandmete töötlemise ja küpsiste kasutamise põhimõtetega.